"זו תהיה המלחמה הארוכה בתולדות ישראל"
ינון מגל ובן כספית
Paris