"לא יכול לומר שבשל המפגש ניצתה תקווה מיוחדת"
אודי סגל וענת דוידוב
Paris