"אמרו שיש לנו דם על הידיים"
ינון מגל ובן כספית
Paris