חשש לחדירת כלי טיס עוין בצפון
ינון מגל ובן כספית
Paris