"אמרתי לשרוף את עזה, למה אנו צריכים להתבייש?"
ינון מגל ובן כספית
Paris