"מה שקרה במגזר החרדי זה משהו שלא היה מעולם"
ינון מגל ובן כספית
Paris