"סינוואר חשב שלא נהפוך שולחן"
ינון מגל ובן כספית
Paris