"חולק בכניסה דף מסרים, מי שסטה ממנו חטף צרחות"
אראל סג"ל
Paris