"האנשים האלה הרגו את אחי, והם אחראים להרג בני"
אראל סג"ל
Paris